Login
Nick
Passwort
Neuen Account erstellen
Shuryo
Mitglieder:


Yuuji Nanaya

Taicho no Ansatsusha (Hauptmann der Attentäter)

Namikada Mukashi

Kenshusei (Anwerber/Lehrling)

Gaja Uchiha

Hakaisha (Zerstörer)

Enosuke Chikanatsu

Kenshusei (Anwerber/Lehrling)

Akio Akimoto

Kenshusei (Anwerber/Lehrling)

Saya Hitagi

Shogun (Großmeister der Shuryo)

Ankai Saigo

Taicho no Ansatsusha (Hauptmann der Attentäter)

Miyuki Shiba

Ansatsusha (Attentäter)
Impressum      © narutorpg.de